โพสต์ล่าสุด

พระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์:หน้าที่หรือมิใช่

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.

พระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์:หน้าที่หรือมิใช่

Download (PDF, 531KB)


861 total views, 4 views today

About Phaitoon Utaikarm (84 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*