โพสต์ล่าสุด

ศาสตร์แห่งการตีความแนวพุทธ (Buddhist Hermeneutics)

คณบดีบัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตร์แห่งการตีความแนวพุทธ (Buddhist Hermeneutics)

Download (PDF, 429KB)


634 total views, 2 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*