โพสต์ล่าสุด

TCI ประกาศรับรองความครบถ้วนของวารสารฯ

      TCI ประกาศรับรองความครบถ้วนของวารสารฯ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI ได้ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์เพื่อแจ้งยืนยันการส่งข้อมูลวารสารเพื่อการประเมินตามลำดับคือ ๑) การส่งเอกสารภายในกำหนด ๒)ความถูกต้อง ครบถ้วน  ๓)การประเมินคุณภาพเป็นลำดับสุดท้าย
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ซึ่งอยู่ลำดับที่ ๒๓๔ ถูกประกาศขึ้นเว็บไซต์แล้ว โดยผ่านขั้นตอนที่ ๒ และอยู่ในขั้นตอนที่ ๓ คืออยู่ระหว่างการประเมิน นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนผลการประเมินจะออกมาอย่างไรนั้น คงต้องลุ้นกันต่อไป

ติดตามความคืบหน้าโดยตรงได้ที่:
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Activity.html

789 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*