โพสต์ล่าสุด

ราหูอมจันทร์ในพระไตรปิฎกควรตีความอย่างไร

ราหูอมจันทร์ในพระไตรปิฎกควรตีความอย่างไร
โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

Download (PDF, 508KB)


798 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*