โพสต์ล่าสุด

มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล วิพากษ์บทความของ เมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ

โดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล วิพากษ์บทความของ เมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ

Download (PDF, 536KB)

1,009 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

1 Comment on มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล วิพากษ์บทความของ เมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ

  1. “มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล วิพากษ์บทความของ เมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ” อีกหนึ่งบทความที่พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้หยิบประเด็นการนับมงคล ๓๘ ประการในมงคลสูตรมาวิเคราะห์ และวิจารณ์ เพื่อชี้ให้เห็นเหตุผลของการนับมงคลในคัมภีร์ต่าง ๆ
    การหยิบยกประเด็นสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาวิพากษ์ในเชิงวิชาการ ทำให้ประเด็นเหล่านั้น ชัดเจนและให้คำตอบแก่สังคมได้ บทความชิ้นนี้จึงน่าจะให้ความกระจ่างแก่ผู้สนใจการนับมงคล และทราบเหตุผลที่นับเช่นนั้นมากยิ่งขึ้น

Leave a comment

Your email address will not be published.

*