โพสต์ล่าสุด

บทบาทของทิฏฐิในการชี้นำชีวิตและสังคม

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทบาทของทิฏฐิในการชี้นำชีวิตและสังคม

Download (PDF, 915KB)

 

1,328 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

1 Comment on บทบาทของทิฏฐิในการชี้นำชีวิตและสังคม

  1. ขอแนะนำบทความชิ้นล่าสุด บทบาทของทิฏฐิในการชี้นำชีวิตและสังคม โดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. อีกหนึ่งผลงานที่พูดถึงทิฏฐิในแง่มุมที่แตกต่าง มากด้วยทัศนวิจารณ์ของผู้รู้ที่หยิบยกมาวางไว้อย่างลงตัว อาจเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจสำหรับผู้รักการอ่านและการเขียนงานวิชาการ ตลอดถึงผู้ใฝ่รู้ทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

Leave a comment

Your email address will not be published.

*