โพสต์ล่าสุด

มหานิทเทส: คัมภีร์แห่งการตีความ ขยายความพระพุทธศาสนายุคต้น

โดย ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ และผอ. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ

มหานิทเทส: คัมภีร์แห่งการตีความ ขยายความพระพุทธศาสนายุคต้น

Download (PDF, 770KB)

1,216 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

1 Comment on มหานิทเทส: คัมภีร์แห่งการตีความ ขยายความพระพุทธศาสนายุคต้น

  1. บทความดี ๆ ที่อยากแนะนำให้ทุกท่านอ่าน
    ล่าสุดจากวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ จากผลงานการเขียนของ ดร.ประพันธ์ ศุภษร

Leave a comment

Your email address will not be published.

*