โพสต์ล่าสุด

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่

โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่

Download (PDF, 12MB)

970 total views, 2 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

1 Comment on วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่

  1. “ผู้แต่งวรรณกรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาท่ามกลางความว่างเปล่าของสังคม หากแต่ถูกหลอมด้วยความคิดความเชื่อจากสังคมอยู่อย่างต่อเนื่อง”
    บทสรุปส่งท้ายจากบทความ “วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่” โดย พระมหาสมบูรณ์
    วุฑฺฒิกโร เป็นอีกหนึ่งบทความที่มีจำนวนหน้าเท่ากับหนังสือเล่มเล็กๆ หนึ่งเล่ม ภายในเล่มมีการเชื่อมโยงพัฒนาการทางด้านความคิด มาสู่วรรณกรรมแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน

Leave a comment

Your email address will not be published.

*