โพสต์ล่าสุด

การตีความพระพุทธศาสนาในประเทศจีน

โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การตีความพระพุทธศาสนาในประเทศจีน

Download (PDF, 1.82MB)

872 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

1 Comment on การตีความพระพุทธศาสนาในประเทศจีน

  1. “การตีความพระพุทธศาสนาในประเทศจีน” ผลงานเขียนของพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากบทความที่ผ่านมา จะเห็นว่าผู้เขียนมีความสามารถในการเขียนงานด้านการตีความ และนำเสนอแนวคิดที่หลากหลายอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้งานที่ออกมาแต่ละชิ้นมีประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่มีความสนใจวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในแง่ของการวิเคราะห์สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อหาสาระในวรรณกรรมเหล่านั้น
    การตีความพระพุทธศาสนาในประเทศจีน เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจ มีจำนวน ๑๖ หน้า แต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนได้เป็นอย่างดี …

Leave a comment

Your email address will not be published.

*