โพสต์ล่าสุด

การศึกษาผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อระดับของความดันโลหิต: A Study of the Effects of the Insight Meditation Practice on the Levels of the Blood Pressure

หลักสูตรธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษาผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อระดับของความดันโลหิต

A Study of the Effects of the Insight Meditation Practice on the Levels of the Blood Pressure

Download (PDF, 1.28MB)

 

1,487 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*