โพสต์ล่าสุด

KM: การทำงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

KM: การทำงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

การประชุม KM ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๙
โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Download (PDF, 355KB)

801 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*